گیاهپزشک


Requierd Skills:

آشنا به انواع مختلف گیاهان
آشنایی با روش های نوین نگهداری از گیاهان

Special Conditions:

Qualifications:

Age (Maximum): 35 Year
Degree/Major(minimum): Bachelor / مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی
Gender: Any
Schedule: تمام وقت