کارشناس بهداشت محیط


Requierd Skills:

آشنایی با فرایندهای دفع پسماند
آشنایی با استاندارد های سوخت، آب و فاضلاب و امور محیط زیست
آشنایی با مفاهیم فرایند بازیافت

Special Conditions:

Qualifications:

Age (Maximum): 35 Year
Degree/Major(minimum): Bachelor / مهندسی بهداشت محیط , Bachelor / بهداشت مواد غذایی
Gender: Any
Schedule: تمام وقت