کارشناس سیستم ها و روش ها/IT


Requierd Skills:


Special Conditions:

Qualifications:

Age (Maximum): 35 Year
Degree/Major(minimum): Associate / کامپیوتر - نرم افزار , Associate / سخت افزار , Associate / برق , Bachelor / مهندسی کامپیوتر - نرم افزار , Bachelor / مهندسی کامپیوتر - سخت افزار , Bachelor / فناوری اطلاعات , Bachelor / مهندسی صنایع , Bachelor / مهندسی برق الکترونیک , Bachelor / مهندسی برق قدرت , Master / مهندسی صنایع -کیفیت و بهره وری , Master / مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی , Master / مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها , Master / مدیریت فناوری اطلاعات- کسب و کار الکترونیک , Master / مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت منابع اطلاعاتی , Master / مدیریت فناوری اطلاعات- سیستم های اطلاعاتی پیشرفته , Master / مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت دانش , Master / مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک , Master / مهندسی کامپیوتر - شبکه های امنیتی , Master / مهندسی صنایع- مدیریت نوآوری و فناوری , Master / مهندسی صنایع – سیستم های کلان , Master / مهندسی صنایع- مدیریت پروژه , Master / مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تامین , Master / مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز , Master / مهندسی کامپیوتر – معماری سیستهای کامپیوتری , Master / مهندسی کامپیوتر - رایانش امن , Master / مهندسی کامپیوتر - الگوریتم و محاسبات , Master / مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
Gender: Any
Schedule: